Termes i condicions de la cessió de dades de caràcter personal a la UPV

1. Qui tracta les teues dades?

El responsable del tractament de les teues dades és:

Universitat Politècnica de València
CIF Q4618002B
Camí de Vera, s/n
46022-València

2. Com pots contactar amb el nostre delegat o delegada de protecció de dades?

Si tens algun dubte o consulta sobre com tractem les teues dades, pots contactar amb la delegada o delegat de protecció de dades en: dpd@upv.es Des d’allí t’atendran i t’ajudaran a exercir els teus drets si fóra necessari.

Tractem les teues dades amb la finalitat de difondre informació sobre títols i activitats per a la comunitat universitària, el futur alumnat i el seu entorn. I ho fem en virtut del consentiment prestat en registrar-te.

4. Amb qui compartim les teues dades?

No està prevista la cessió de dades a tercers excepte la possible externalització del servei de contacte informatiu a una empresa degudament legalitzada i amb ús limitat a aquest efecte. No obstant això, és possible que siguen requerides per les forces i cossos de seguretat, el ministeri fiscal, els jutges i tribunals, o autoritats administratives com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquests casos, abans de posar-los a la seua disposició, ens assegurem que aquestes autoritats sol·liciten les dades i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

5. Quant de temps conservarem les dades?

Les dades obtingudes des de la web a través dels serveis de contacte o bústies de suggeriments, es conservaran mentre les persones usuàries no revoquen el consentiment i, en tot cas, durant el període de tres anys de prescripció que estableix la llei per a verificar la nostra responsabilitat pels tractaments.

6. Quins drets tenen els nostres usuaris i usuàries?

Les nostres usuàries i usuaris poden sol·licitar a la Universitat Politècnica de València:

  • L’accés a les seues dades personals, per exemple, per a consultar-les i assegurar-se que són correctes i actualitzades.
  • La rectificació de les dades per a corregir errors o mancances. Si s’exerceix aquest dret, cal indicar què hem de rectificar i justificar-ho si és necessari.
  • La supressió de les dades quan consideren que no hauríem de continuar tractant-les. És aconsellable en aquest cas que ens notifiquen el perquè de la seua sol·licitud.
  • La limitació del seu tractament, perquè les conservem bloquejades en garantia dels seus drets.
  • Quan hàgem tractat les dades en virtut d’una base legal diferent de la seua autorització, poden també oposar-te al tractament. En aquest cas, és convenient que ens aporten les seues raons per a això, a fi que puguem valorar la seua sol·licitud.
  • Quan això siga possible d’acord amb les condicions de la legislació, poden sol·licitar el dret a la portabilitat de les dades, amb la finalitat que els les lliurem en un format compatible amb altres sistemes.
  • Si es va prestar lliurement el consentiment perquè tractem les dades, poden retirar-lo de la mateixa manera.

7. Com pots exercir els teus drets?

Si tens un compte de correu electrònic de la Universitat Politècnica de València, pot escriure des d’ací a dpd@upv.es. També pots fer-ho des del compte amb el qual et vas registrar. No oblides incloure la documentació justificativa si fóra necessària.

Pots també escriure a:

Delegació de protecció de dades de la Universitat Politècnica de València
Secretaria General
Universitat Politècnica de València
CIF Q4618002B
Camí de Vera, s/n
46022-València

Si ens escrius, has d’aportar còpia d’un document oficial per a identificar-te (NIF-NIE, passaport) i, si fóra necessària, documentació acreditativa de la sol·licitud. En cas de representar una persona menor o incapacitada, s’ha d’acreditar la representació.

8. Qui garanteix els teus drets? Davant de qui pots reclamar?

En cas que desitges presentar una reclamació o obtenir informació addicional sobre la regulació del tractament de dades personals a Espanya, l’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).